Kroppspress igjen – nå også fra ministerhold

Skrevet av Gunn Engelsrud

 Du var kanskje ikke invitert, eller en av dem som ikke meldte deg på «rundebordsmøtet» den 5. juni. Vertskapet var likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp). Tema var kroppspresset mot barn og unge og «hvordan presset fra sosiale medier er krevende for mange barn og unge og kan føre til dårligere psykisk helse». De vil ha retningslinjer som kan motvirke kropppresset og de skriver at de vet (m.u) at flere unge enn tidligere sliter med psykiske problemer. De mener at mange utsettes for kroppspress i sosiale medier og får et usunt forhold til egen kropp, kosthold og trening og at kroppspress og kroppsbilde er sentralt for utvikling av blant annet spiseforstyrrelser. Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen sier «dette er en utvikling jeg er bekymret for».[1]

Fortsett å lese «Kroppspress igjen – nå også fra ministerhold»

Den brysomme kroppen

Finnes eleven som kroppslig subjekt i skolen.

Skrevet av Gunn Engelsrud.

I min gymnastid var det vanlig at vi ruslet inn i klasserommet og fant plassene våre og satt oss ned ved pultene i påvente av at læreren skulle ankomme og at timen skulle starte. En av lærerne hadde en særegen vane; hver gang han ankom klasserommet ropte han til oss – reis opp! Rett etterpå kom det – sitt ned! Siden vi allerede befant oss sittende, vakte insisteringen «reis opp-sitt ned» en viss munterhet. Sett med et annet blikk ser vi kontroll og orden– som elever skal vi ikke sitte lettere henslengt og avslappet – det er en uvane, som skaper uorden.

For noen uker siden skrev lærer på barnetrinnet, Tonje Jacobsen – Loraas, et innlegg i Dagsavisen under overskriften «Uvaner i skolen»

Fortsett å lese «Den brysomme kroppen»

Av alle uviktige ting i verden er fotball den viktigste.

Skrevet av Gunn Engeslrud

Våren er her. Det betyr at fotballsesongen i England går mot slutten. Vi som elsker engelsk fotball går en lang sommer i møte. Vi kjenner det slik som pave Johannes Paul II uttrykte det «Av alle uviktige ting i verden er fotball den viktigste».

Hva blir en sommer uten det viktigste i livet? Hva er det paven har sett? Har fotballsupportere med sine uttrykksfulle kropper gjort inntrykk på han? Har han sett det samme lyset og kraften som han ser i Gud – i fotballsupporternes liv og kroppslige tilstander i livet rundt fotballen?

For at utsagnet, Av alle uviktige ting i verden er fotball den viktigste, skal gi mening må paven ha sett supporternes forhold til laget sitt, som noe nærmest religiøst.

Fortsett å lese «Av alle uviktige ting i verden er fotball den viktigste.»

Barns utelek – en «vaksine mot konsentrasjonsvansker» eller nysgjerrig lek og eventyr?

Skrevet av Gunn Engelsrud 

Gå ut og lek.

Gå ut og lek! Slik var ofte beskjeden i min barndom. Alle ungene i nabolaget var ute og lekte dagen lang. Særlig var årstiden vi nå er inne i, våren, tiden for utelek. Før all snøen forsvant og vannet ikke hadde fått helt overtaket ga bekker og grøftekanter store muligheter for utforskende lek. Vannet som sildret under et fortsatt tynt snødekke i grøftekanten hadde en magisk tiltrekning[1]. Utallige pinner ble stukket ned i grøftekanten for å sjekke om det var dypere enn langstøvlene og om vi klarte å hoppe over uten å falle nedi. Hvem turte å prøve dybden først?  Noen ganger hoppet vi rett uti og ble sittende dønn fast i en blanding av snø og vann til langt over støvelstkaftet. Det endte med at mor måtte hente spaden og grave oss ut.

Jeg skal i denne bloggen ta opp to forskningsartikler der barn og utelek er tema. Den ene viser at jo mer utetid barn (barnehagebarn) har, desto flinkere er de til å konsentrere seg når de begynner på skolen. Forskerne bak artikkelen forstår utelek som en vaksine mot bla. konsentrasjonsvansker og uro som kan komme senere i barnas liv. I den andre atikkelen har forskerne interessert seg for hvordan utelek blir skapt gjennom barnas nysgjerrighet og eventyrlyst. Artiklene representerer altså to ulike kunnskapsinteresser og forforståelser når det gjelder barn og utelek. Jeg skal ta opp noen sider ved disse ulikhetene.

Fortsett å lese «Barns utelek – en «vaksine mot konsentrasjonsvansker» eller nysgjerrig lek og eventyr?»

«Fysisk aktiv læring» – Misjonering eller kunnskapsutvikling?

Skrevet av Gunn Engelsrud

«Jeg elsker å bevege meg. Jeg har sagt det til foreldrene mine og – og vi har hørt at vi blir  smartere av å bevege oss»

slik utrykker Anne 10 år seg i et intervju i forbindelse med at hun deltar i Active Smarter Kids (ASK) prosjektet i Sogn og Fjordane[1].

Anne snakker med entusiasme om å bevege seg. Hennes blikk er direkte og tonen overbeviser om at hun mener det hun sier. Mer spesifikt forteller hun om at det å slå hjul er særlig morsomt og at hun selv har øvd og øvd på dette uten noen lærer som har hjulpet henne. Hun ville ikke slutte sier hun, bare øve og øve. Dagen etter møter jeg Anne i skolegården. Hele klassen er på vei til idrettsbanen der de skal spille kanonball og ha en time Fysisk Fostring.  Anne er annerledes enn dagen før. Hun står nærmest stille hele timen, og ser ut til å være i sin egen verden. Gårsdagens utadvendthet er denne dagen innadvendthet. Det som imidlertid er felles i begge situasjonene er at Anne er tydelig tilstede slik hun er og har det, der og da. Hun uttrykker et spenn som balanserer det utadvente og aktive med det innadvendte og passive. 

Fortsett å lese ««Fysisk aktiv læring» – Misjonering eller kunnskapsutvikling?»

Det puster i oss på kvinnedagen

Skrevet av Gunn Engelsrud

Hvor er treningsbransjen i #metoo-kampanjen?

8 mars 2015 skrev jeg om det fattige språket om kroppslige erfaringer, i år er det minst like aktuelt http://www.rettfrakroppen.no/vilkar-for-forstaelse-spraket-om-kroppen-pa-8-mars-2015/

 

Årets diskusjoner om kvinner og kjønnskamp har vært anført av #metoo-kampanjen og tusenvis av kvinner har stått fram med erfaringer om overgrep og seksuell trakassering. Mange bransjer og institusjoner har hatt sine oppgjør. Hittil har både treningsbransjen, treningsbloggerne og alternativbevegelsen vært fraværende. Dette er bransjer med et stort kvinnelige publikum og som lever av at kvinner er opptatt av sitt eget utseende, kroppens form og hvilke sider ved seg selv de til enhver tid kan forbedre. For hvert klikk på saker som omtaler kvinners utseende kommer mye tull om kropp, kvinner, bevegelse og trening ut i offentligheten.

Fortsett å lese «Det puster i oss på kvinnedagen»