Visuelle og urealistiske standarder for utseende – men hvilket utseende?

Gunn Engelsrud

«Må man egentlig lide for skjønnheten?» spør Sarah Zahid i Morgenbladet 12-20 jan. Hun lurer på hvordan fremtidens mennesker vil tenke på oss og vår tid, hva angår det kommersielle markedet for kroppsmodifisering, og de stadige utstilte bildene av «skjønnhet» som modifiserte kropper synes å utgjøre.  I dag tar vi avstand fra kinesisk fotbinding og fjerning av ribbein, men har fått andre idealer for kroppens (og særlig kvinners) utseende, skriver Zahid. Morgenbladet velger å reprodusere en overskrift som fanger leseren inn et svært salgbart tema. I mange tiår har tematikker om kroppen, kroppspress, skjønnhetstyranni, kroppsskam og markedsverdi hatt en magnetisk dragning på media. Men like mye som Zahid peker på at den kommersielle skjønnhetsindustrien har kroppens ytterside som sitt objekt, oversvømmes vi av oppslag om at «skjønnhet kommer innenfra», og at «ekte skjønnhet ikke kan kjøpes». Kjendiser og velmenende fagpersoner har til stadighet oppfordret til ulike aksjoner for å bekjempe kroppspress (som det heter seg), eksempelvis ved å oppfordre til å henge opp gule lapper med setninger som «vær stolt av deg selv», «du er flott» etc. Instagrampoeten Trygve Skaug har lært oss å se hverandres «indre» som den varige og sanne verdi. Så; hvilken skjønnhet og hvilken kropp snakkes det om? Den «ytre» eller «indre» skjønnheten?  Ved å sette premisset om ytre og indre skjønnhet opp mot hverandre skapes en uendelig debatt som ikke fører til annet enn å bekrefte at skjønnhetstyranni og kroppsskam finnes og må bekjempes. Uendelige og salgbare debatter gagner kun media, men utgjør ingen forskjell i forståelse – derimot forsterker og opprettholder de to sidene hverandre.

Reproduksjon av forståelser av at media «påvirker» direkte 

En gjenganger i forståelsene som presenteres er at ungdom, og voksne for den del, «påvirkes» av medier. Mediene og bildene borer seg angivelig inn i kroppen og mennesker fremstilles som om de ikke kunne tenke selv eller ble oppfattet som fortolkende vesener (eller skulle kunne stimuleres til å bruke denne vesentlige siden ved seg). Men det er ikke kun skjønnhetsindustrien som «påvirker» – det ønsker også motstanderne av «utseendefokus” og “kroppsskam». I kjølvannet av skjønnhetsindustriens utseendefokus reiser motstandere seg og peker på at det å stille ut kroppens utseende i visuelle format også kan medføre kroppsskam, depresjon, selvhat og det «å ikke like kroppen sin». For noen år siden kledde kjendiskvinner seg nakne som en motvekt til kroppspress, og uttrykte at de «elsket kroppen sin». I gjentagende debatter hos Fredrik Solvang i debatten på NRK TV og i andre medier diskuterer bloggere og skjønnhetsindustrien med hverandre hvem som er verst til å opprettholde ideene om kroppen og utseende som utstillingsobjekt og varemerke for skjønnhetsprodukter og implantater etc. Premisset for debattene er det samme – kroppspresset og utseendefokus er skadelig, og «noen» må ta ansvar. Premisset er fortsatt at det er noe fælt «der ute» som kan «påvirkes»

Ministre til kamp mot kroppspress. 

I 2018 ville daværende likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) ha retningslinjer som skulle kan motvirke kroppspresset. Helleland og Michaelsen ville ha annonsører, bloggere og influencere (påvirkere), bransjeorganisasjoner, offentlige myndigheter, politikere, ungdom og enkeltpersoner med engasjement for nå måtte samfunnet «ta oppgjør» med temaet. Møtet var høyt profilert i media, til og med Dagsrevyen var på besøk. På fellesarenaen skulle det skapes dialog mellom ministrene og bransjen, slik at de kunne finne «gode løsninger» for å styrke ungdommers trygghet og selvtillit». Ministerne var opptatt av samarbeid og at vi sammen skulle gjøre noe med kroppspresset og de uheldige sider ved bransjen, en dugnad sto da også for døren. «Gode løsninger» er noe vi er sammen om skrev de og ville ha «bransjen» med seg i arbeidet. Flere bloggere ønsket ikke å «bli kalt inn på teppet», de levde da som nå av å selge håp, drømmer og skjønnhet på sin måte. 1 – 0 til skjønnhetsindustri og marked.

Å lære å tenke om oss selv som kroppslige erfarende vesener?

Ved å forlate dikotomien om det ytre og indre kan vi oppdage noe nytt; lese filosofi, litteratur og historie og få øye på at det finnes en verden utenfor selvbeskuelsen. Det finnes svært mye innsikt blant ungdom om at kroppen er langt mer enn «utseende og prestasjon». Å motvirke kroppspress har ikke fungert etter Helleland & Michaelsens forsøk; kroppspress og kroppsskam er ikke størrelser «der ute» og heller ikke «inne i hver og en». Forholdet til kroppen er bevegelig og i forandring. Det finnes et omfattende tilfang av litteratur og bred kunnskap om kroppslig erfaring, kroppslig tenking og kroppslig læring som danner et annet premiss i debatten om vår tids kroppspress. Kroppen er vår egen eksistens og alt vi sanser, opplever og føler som ressurser i livet, kan guide oss videre til å reflektere over hvordan kroppen brukes og leves slik den er; kroppen og emosjonene, våre erfaringer og samhandling er kunnskapskilder, verken indre eller ytre, men vår menneskelige eksistens som vi lever og deler. 

Kvalitet i undervisning?

Hvordan kan vi finne ut om undervisning og utdanning holder en viss kvalitet? Professor Gunn Helene Engelsrud er underviser, pedagog og forsker ved Høgskolen i Vestlandet og ansvarlig for UH-pedagogikk ved Senter for profesjonsforskning. I denne episoden snakker Gunn Helene om hvordan forstå det vanskelige begrepet kvalitet og hvorfor måling ikke sier oss mye om virkelig kvalitet.

Om svettende bøller og stinkende idioter

Gro Rugseth

Alle samfunn er basert på juridiske og sosiale normer. På lover og regler for rett og galt. I motsetning til de juridiske lovene, så får du verken bot eller fengselsstraff om du bryter de sosiale reglene, men du kan risikere å vekke dyp indignasjon, forakt og fordømmelse og bli holdt utenfor sosiale sammenhenger. Med koronaviruset som en felles ytre trussel, blir virkningene av sosial kontroll og måten sosiale normer og regler oppstår og håndheves på særlig synlig. Det er det mye å lære av. 

Et eksempel som jeg tror er nærliggende for mange på NIH, er den endrede anseelsen det å løpe har fått på svært kort tid. I all hovedsak så var løperne for tre-fire uker siden vel ansett. De ble oppmuntret til å være aktive og beundret for å få det til. Nå har pipen fått en annen lyd. Løperne omtales som egoister, de puster, harker og peser, svetter, snyter seg og spytter så det spruter, blir det sagt. Løperne har blitt smittefontener og smittespredere, og steder som før var helt opplagte for løping har nå blitt no-go-zones. Løper du på feil sted til feil tid risikerer du å bli kjeftet huden full av tilfeldige andre og kjeppjaget. 

I mediene så vel som langs gater og stier, utspilles krigen om de nye normene for løping og løpere. Det er steile fronter og harde karakteristikker som går begge veier over frontlinjen. Fremfor å dukke ned i krigen skal jeg forsøke å ta et steg ut av den, og bringe inn et par perspektiv som kan belyse det som skjer. 

I dagens situasjon har det blitt mulig å anse løperne som avvikere. De bryter med normer store deler av befolkningen er i ferd med å ta til seg og automatisere, som å hoste i albuen, holde betydelig avstand til andre og vaske hendene oftere enn før. Det er ok å gå tur, men med god avstand. Alt dette utfordres ved løping. 

Løperne forstått som avvikere kan knyttes til minst to ulike perspektiv; vi kan betrakte dem som personer med spesielle kjennetegn, eller vi kan betrakte selve forklaringen av dem som avvikere, som en sosial konstruksjon. Fra det første perspektivet blir det mulig å karakterisere løperne, som ekle egoistersvettende bøllerstinkende idioter. Slike beskrivelser er det mye av for tiden. Av perspektivet følger ofte moralsk indignerte spørsmål og utsagn som hvordan kan hun få seg til å gjøre dette? Det er jo ikke normalt å være så avhengig av å løpe! Kan de ikke bare følge reglene? Innebygget i karakteristikkene og spørsmålene ligger potensialet for å plassere ansvar, skyld og skam hos løperen. Avvikeren er problemet. 

Fra det andre perspektivet blir selve det at det nå er mulig å snakke om løpere på denne måten, det interessante. Normene og bruddene på dem trer frem som sosiale konstruksjoner, som noe samfunn eller grupper i samfunnet på et gitt tidspunkt velger å definere som det. Koronastridighetene belyser det godt. Med den nye situasjonen vi står i skal grensene for det normale og det unormale forhandles og etableres på nytt. Det som før var normalt blir forstått som unormalt – og motsatt; der vi før strakk fram hånda, er vi nå bedt om å la være. Der vi bød på en klem skal vi nå by frem albuen eller hælen. Og mens løperne stort sett bare gjør det de pleier å gjøre, så blir de sett med nye definerende, sosiale blikk. 

Historien byr på en rekke eksempler på slike re-forhandlinger av mening om en sak eller et fenomen. Homofili har gått fra å være betraktet som et sosialt avvik, via diverse sykdomsforklaringer, til straffeforfølgelse og nå frigjøring. Den utviklingen gir håp og inspirasjon til andre grupper som fortsatt opplever stigmatisering og utestengelse. Og da tenker jeg særlig på personer og grupper med langt mer alvorlig og tyngende livssituasjoner enn løperne. 

Men når det er sagt; jeg merker at den sosiale kontrollen virker i meg på løpeturen. Jeg blir mer var for at jeg tar opp plass og puster høylydt. Jeg unngår å spytte og ser i bakken fremfor å møte blikk. Det å løpe nå har dermed et nytt potensiale i seg, til å oppdage hva skam gjør med kroppen. Inntil videre fortsetter jeg imildertid å løpe mine runder, relativt skamløs. Men jeg tar som sagt nye forholdsregler og håper jeg slipper de verste represaliene. 

NRK som mikrofonstativ på Evjeklinikken

Gro Rugseth & Gunn Engelsrud

Programmet «Norge Nå» På NRK1, har sending hver kveld og er ifølge forhåndsomtalen et direktesendt show hvor vi prater med folk om det de er opptatt av, der det faktisk skjer

(https://www.evjeklinikken.no).

11 november var det sending fra Evjeklinikken, senter for livsstilsendring og behandling av sykelig overvekt, på Evje i Setesdal. Journalist Christer Johnsgård møtte to pasienter, begge kvinner, en psykiatrisk sykepleier, en folkehelsedirektør og institusjonens grunnlegger og daglige leder Alf Tore Moen. Vi vil bruke denne kommentaren til å identifisere noen av måtene overvekt og fedme ble omtalt på i programmet. Å gå tilbake til og gjengi språkbruken som brukes om fedme og overvekt i programmet kan gjøre oss bedre i stand til å oppdage hvilke forståelse av fenomenet som er til rådighet, produseres og re-produseres. 

Pasientene ble oppfordret av journalisten til å fortelle hvordan det var å være pasient på Evjeklinikken. De svarte med å beskrive institusjonen som sitt andre hjem. De hadde over tid etablert nære vennskap med andre pasienter og ansatte. Det føltes trygt å være en del av behandlingsopplegget, de følte seg godt ivaretatt. Samtidig fikk begge frem at det var hardt å være der for å jobbe med vektreduksjon, og tiden på Evjeklinikken omtalte de som å være på opphold og som en kontrast til livet hjemme. Seerne ble så presentert for før- og etter bilder av de to kvinnene, med opplysninger om hvor mye de veide da bildet ble tatt og hvor mye de hadde gått ned i vekt siden den gang. Begge uttrykte at de ikke hadde det særlig bra før. Livet hadde vært trist og tungt. De hadde en rekke ganger forsøkt å gå ned i vekt på egen hånd, uten å lykkes med varig endring. Med opplegget på Evjeklinikken, ga begge uttrykk for at livet var i ferd med å falle på plass og kiloene rant av. 

Psykiatrisk sykepleier understreket at dette med vektreduksjon og livsstilsendring er vanskelig, komplekst og sammensatt. Hennes oppgave med pasientene var å få tak i hva som ligger bak. Det faglige perspektivet hun anla knyttet vektproblemer til følelser. Både mye følelser, og samtidig et følelsesmessig tomrom. Overvekten ble forklart med at personer spiser for å fylle tomrommet og at mat og spising fungerer som en måte å regulere følelser Behandlingen gikk ut på å vise pasientene denne sammenhengen og lære dem å gjenkjenne følelser og regulere dem på andre måter enn med mat. På Evjeklinikken arbeider pasientene, i samtale med psykiatrisk sykepleier, med å forstå hva dette perspektivet handler om for dem og akseptere det som et steg på veien til å bygge opp en ny identitet, med nye måter å regulere følelser på. Det ble fremstilt som tidkrevende, vanskelig og hardt.  

Dernest fikk folkehelsedirektør Vegard Nilsen ordet. Han påpekte at nordmenn får i seg mindre energi i dag enn på 70 tallet. Matens betydning for økt overvekt i befolkningen ble dermed stilt i tvil. Fra et folkehelseperspektiv var det mer innlysende at vi beveger oss så mye mindre enn før. Nilsen dro seeren med i en kortfattet analyse av nåtidens automatiserte, teknologiserte og digitaliserte samfunn, hvor ingen trenger å fysisk anstrenge seg. Folkehelsedirektøren brukte samfunnsendringer som en logisk forklaring på hvorfor nordmenn blir overvektig. Deretter fremhevet han at det er vanskelig å gå ned i vekt fordi vi har vanskelig for å legge om på våre vaner.  Overvekt ble med andre ord forklart som både forårsaket av strukturer på samfunnsnivå, og som individuelle vaner. Nilsen understreket imidlertid at økende overvekt i befolkningen ikke lot seg løse ved å drive å behandle på individnivå.

Pasientenes språk og begreper får frem at de har erfart fedme som en betydelig individuell belastning. De har hatt vanskelig for å glede seg over tilværelsen, kroppens vekt har vært en dominerende plage og bekymring. Oppholdet på Evjeklinikken har imidlertid gitt dem håp om at dette nå kan endre seg.

Den psykiatriske sykepleierens vektlegging av følelser som bakenforliggende årsak til overvekt, er velbrukt innen det psykiatriske fagfeltet. Overspising blir her knyttet til et bredt spekter av følelser, og mat forstås som en substans som har både biologiske og psykologiske effekter i kroppen. Mat kan i denne forståelsen både dempe følelser og utløse dem, både gi varme og erstatte en lengsel etter varme fra andre. Intervjuet ga inntrykk av at dette var en fremtredende forståelse av vektproblematikk, som pasientene ble innlemmet i ved Evjeklinikken. En av de to pasientene som ble intervjuet ga imidlertid uttrykk for at hun ikke kjente seg igjen i denne måten å forklare hennes overvekt på. 

Folkehelsedirektøren anlegger et folkehelseperspektiv. Han forklarer befolkningens kroppsvekt med historiske endringer i måten moderne samfunn er organisert på. Her spiller teknologiske løsninger stor rolle. Etter å ha ryddet av veien lange, kraftkrevende transportetapper, tunge løft og hardt kroppsarbeid står vi overfor et samfunn med en befolkning som bruker for lite energi gjennom fysisk aktivitet. Ideen om at alt var litt tyngre før, bortsett fra kroppene våre, står sterkt. Situasjonen må kompenseres gjennom at hver enkelt beveger seg mer, og samfunnets ansvar er å tilrettelegge for mer bevegelse og aktivitet. Uten at det ble sagt eksplisitt kan sykelig overvekt gjennom dette perspektivet forstås som en mangelsykdom – en sykdom forårsaket at manglende bevegelse. 

Gjennomgangen av intervjuene i «Norge Nå» viser at både pasienter og ansatte holder seg til allerede kjente måter å forklare overvekt og fedme på. Fagpersonene som snakker plasserer seg samtidig innenfor relativt sprikende og ulike rammefortellinger. Mens sykepleieren vektlegger individuelle, følelsesmessige utfordringer som krever terapi, trekker folkehelsedirektøren på strukturelle forklaringsmodeller. På ett tidspunkt i intervjuet avviser han at sykepleierens individfokus er en del av løsningen på vektproblemer. Det har han relativt solid forskningsmessig dekning for å hevde. Vi merker oss også at overvekt og fedme blir fremstilt av begge som vanskelig og komplekst, men at de samtidig kommuniserer om bestemte årsaker, nødvendig behandling og nyttige tiltak. Var det ikke så vanskelig likevel? I alle fall ikke for Evjeklinikken?

Alt dette er imidlertid ikke journalisten ute etter å fange opp. Og her ligger vår fremste kritikk av programmet. Journalisten valgte en form for naiv og vennlig tilnærming og ble kun et mikrofonstativ på Evjeklinikken. Når NRK lager en hel sending fra en virksomhet som mottar betydelig finansiering fra våre skattepenger og fellesskapets helsekroner, hadde vi forventet et par kritiske spørsmål. Er det mulig å være journalist i dag og fortsatt ikke ha fanget opp at det ville være en verdenssensasjon om Evjeklinikken faktisk lyktes med vektbehandlingen de tilbyr? 

Vi avviser ikke at pasientene føler seg godt ivaretatt på opphold. Vi avviser heller ikke at noen tar med seg viktig lærdom og innsikt og gjør endringer i eget liv som får betydning for dem. Vi er kjent med at Evjeklinikken er en verdsatt, lokal arbeidsplass som syter for rekruttering og tilflytting og positive ringverknader og auka etterspurnad etter varer og tenester i området 

(https://www.setesdalswiki.no/wiki/Alf_Tore_Moen ).  

Og vi respekterer at fagfolkene har sitt engasjement for saken og bruker sine faglige ståsteders forklaringsmodeller. Men det som blir sagt i programmet bidrar med lite nytt. Vekt- og livsstilsbehandling i helsevesenets regi har stått i stampe i en årrekke, mens befolkningen stadig blir tyngre. Hvorfor ble aldri det poenget presentert for de ansvarlige ved Evjeklinikken? Skal vi forstå dette dithen at NRK som medieinstitusjon ikke finner saken verdig en grundigere journalistisk undersøkelse?

Er det rom for elevens kroppslige læring i fremtidens kroppsøvingsfag?

Første gang publisert på utdanningsnytt.no 25. juni 2019

Demokrati og medborgerskap er tatt helt vekk fra fagplanen i kroppsøvingsfaget. Det er ikke fremtidsrettet.

Ved skolestart august 2020 møter elever i hele skoleløpet, fra barnetrinnet til videregående skole, nye læreplaner i alle fag. Det er med forventning og spenning at ulike fagmiljøer nå leverer innspill i en prosess som har pågått siden 2014. Flere stiller nå spørsmål ved om utkastet til de nye læreplanene som har vært ute til høring, er egnet til å ruste elever for framtidens utfordringer. Eksempelvis blir de tverrfaglige temaene livsmestring og folkehelse, bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap betraktelig redusert sammenliknet med innspillsrunden høsten 2018. Selv er jeg bekymret for fagplanen i kroppsøvingsfaget. Her er demokrati og medborgerskap tatt helt vekk, og allmenne sider ved å delta i og leve med andre mennesker i et samfunn er utelatt. Det er ikke fremtidsrettet.

For å være et fremtidsrettet kroppsøvingsfag trengs mer enn formuleringer om «livslang bevegelsesglede». Kroppslig læring er mer enn motorisk læring. Barn og unge trenger å få uttrykke og erfare mange ulike følelser, tanker og etiske refleksjoner over verden de lever i. Å bli rustet for fremtiden betyr å få aktørskap og eieforhold til egen læring. Elevene, og vi som undervisere har alle våre personlig kinestetiske, sanselige og bevegelsesmessige erfaringer, som er vevet inn i og uttrykt i handlinger og væremåter. Med andre ord; på tvers av generasjoner er vi i bevegelse, ureduserbare, tvetydige og dynamiske (Uprichard, 2008). Jeg er redd at læreplanteksten overser denne grunnleggende side ved å være menneske og at den menneskelige kroppen som erfarende, mellom å være her, og på vei til å bli, ikke blir medregnet i fremtidens kroppsøving. En fremtidsrettet skole bør kjennetegnes ved at det å være kreativ, kunne uttrykke seg, og finne ro/hvile og tilstedeværelse, trekkes inn som særlig sentrale for identitetsskaping og for det å føle seg hjemme i (en foranderlig) verden. Læreplanens kompetansemål og vurderingsformer må kunne romme slike dimensjoner i kroppsøvingsfaget.

I Ludvigsen-utvalgets forslag lå en mulighet for å stake ut en ny kurs for faget, bort fra historisk dominerende ideer om kroppsøving fra militæreksersis – og idrettsprestasjoner, i retning av et fag der eleven i større grad skulle få eierskap til egen (dybde)læring (Borgen & Hjardemaal, 2017). Optimismen rundt dette har imidlertid avtatt, og jeg savner de faglige argumenter i de foreliggende utkastene, som tydelig støttet opp om slike læringsformer og alle elevers læring i kroppsøving. Slik forslaget til læreplan og kompetansemålene for kroppsøvingsfaget nå er formulert kommer tvert imot elevens læring og erfaringsdannelse i bakgrunnen. I forgrunnen kommer faget som tillegges en fremtredende rolle i å motivere «elevane til å halde ved like ein fysisk aktiv og helsefremjande livsstil etter avslutta skulegang og i framtidig arbeidsliv». Det skrives også i læreplanutkastet at «bevegelsesaktivitet er ein del av den felles danninga og identitetsskapinga i samfunnet». Individuell danning og identitetsskaping kan som kjent være motsetning til identitetsskaping på samfunnsnivå. Elevens unike erfaring må ikke forveksles med forventninger de skal oppfylle på samfunnsnivå. For å bli bærekraftig og fremtidsrettet må elevers subjektivitet og aktørskap skrives frem.

«Å meistre og bruke faget»

Utkastet til læreplan er preget av formuleringer som at elevene skal «meistre og bruke faget», altså ikke seg selv, egne bevegelser og kropp. Faget har tilsynelatende blitt et subjekt som det som kan gjøre jobben. Det jeg forstår som grunnleggende for meningsfull læring; at undervisningen, elever og lærere utgjør en gjensidig og grunnleggende relasjon, er ikke skrevet frem. Jeg etterlyser en tydeligere vektlegging av elevens subjektive sider og vektlegging av elevenes opplevde læring. For eksempel burde en fagplan for fremtiden fått fram hvordan elevers opplevde læring, helse og velvære kan ivaretas i skolen. For å ivareta både livsmestring og bærekraft må elevkroppen være «grounded», åpen, stabil og erfarende. For å ivareta dette burde forståelser av elevenes følelser, tanker og refleksjoner nedfelles både i læreplanen og kompetansemålene.

Ubegripelige begreper

Læreplanutkastet oversvømmes av uklare formål og ubegripelige begreper. La oss ta verbet å øve, som et eksempel. Elevene skal i faget «delta og halde fram med å øve, òg når det ikkje gir resultat i prestasjon eller ferdigheitsutvikling». Hva skal det være godt for? «Øve» er i Bokmålsordboka synonymt med å trene (øve opp og utvikle), innøve, oppøve noe, for å videreutvikle, forbedre, øve opp igjen. Med andre ord; det er et før, underveis og etter øvingen, som gir mening, læring og utvikling for den som øver, og som i kroppsøving blant annet vil være å oppdage ulike kvaliteter og variasjonsmuligheter i egne og andres bevegelser. Øving slik det beskrives i forslaget til læreplan kan fortone seg som å fortsette med noe uten at det verken gir mening, fører til endring eller ny kunnskap. Hvorfor øve for øvingens skyld? Og hvordan ser en for seg at denne formen for øving skal skape såkalt livsvarig bevegelsesglede? En grunn kan være at læreplanutkastet fortsatt trekker inn elevens «føresetnader». Ordet viser mest sannsynlig til «motoriske forutsetninger», selv om det i utkastet også nevnes at elevens interesser skal gis plass. Til tross for at elevens interesser er nevnt, vektlegges i læreplanen bevegelseskompetanse ut fra bestemte standarder, uten referanser til at opplæring og undervisning alltid skal tilpasses eleven; ikke omvendt! Jobben er ikke gjort.

Referanser

  • Uprichard, E. (2008). Children as beings and becomings: Children, childhood, and temporality. Children and Society, 22(4), 303-313
  • Borgen, J. S. & Hjardemaal, F. R. (2017). From general transfer to deep learning as argument for practical aesthetic school subjects? Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 3(3), 218-229.

Dynamikken i å undervise andre mennesker


Av: Gunn Engelsrud

Kvalitet i undervisning står høyt på den politiske dagsorden og hva kvalitet er eller hvordan det gjøres har vært jevnlig debattert, blant annet i Khrono[1]. Det finnes utallige oppslag om kvalitet med bruk av ord som kvalitetssystemer, indikatorer og målinger. For det fleste er det opplagt at relasjonen til studentene inngår i det som gir kvalitet[2]. Relasjonen er midlertid sårbar og ikke målbar. Studentene våre er ikke målbare størrelser vi kan plassere gjennom karakterer, studenttilfredshet eller gjennomstrømming. De er mennesker som møter utdanningsinstitusjoner og oss som underviser i komplekse samspill. Når jeg spør mine studenter om hva som brakte dem til timen i dag får jeg svar som; det er jo obligatorisk, jeg har ikke tenkt over det, jeg bare dukker opp. Av og til kan det være at de gleder seg, men det kan også virke som forventingene å bli virkelig engasjert sjelden er til stede. Jeg undres ofte hvordan dagene deres er; ut og inn av klasserom, finne sine predefinerte plasser, få en liten pause, jobbe utenfor studiene, lage lister over gjøremål, lure på hva spørsmålene blir til neste eksamen. Et spørsmål er om generasjon presentasjon har inntatt akademia eller ikke[3]. Målinger viser stress og press.

Jon Arne Løkke, skriver i et innlegg i Forskeforum om sine erfaringer med å skrote PowerPoint, ta pauser og bruke tavle[4]. Jeg har gjort tilsvarende erfaring og sjekket ut med studentene jeg underviser. En student fortalte; «når læreren bruker PP så faller jeg ut til facebook og internett. Når du snakker så faller jeg også ut, men da til mine egne tanker – og de kan være ganske interessante». Det at studentene blir «sittende og glane på skjermen», er også erfart av andre undervisere[5]. Det er omdiskutert hva som fungerer som læringsfremmende undervisning i ulike fag, men det som det er enighet om at relasjonen til studentene er særlig viktig.

Forståelse av relasjoner på bygge på «letting be»

I forståelsen av relasjoner inkluderer forskere som Hanne de Jageher[6] og Kym Maclaren[7] det å la andre få være slik de er. «Letting the other be» som betyr å se andre slik de fremtrer for oss og la dem får være seg, og ikke slik vi ønsker de var eller forsøke å (om)skape dem om til en gruppe (studentene, eller generaliserte andre). Å «la andre være» betyr å la studentene få ro, bli anerkjent i all sin forskjellighet og at vi som undervisere «tar dem inn». Det kreves reseptivitet, noe som skjer kroppslig, mer enn en intellektuelt.

Med begrepet participatory sense -making[8] får forskerne gitt betydning til en grunnleggende måte å være i verden på som i spesifikke og konkrete sitasjoner som både er subjektive og intersubjektive. Begrepet participatory sense -making viser til at mennesker deltar i hverandres liv med sin egen subjektivitet som uttrykkes gjennom kroppen, handling og snakk. Sagt på en annen måte; vi deltar vi med vår egen kroppslige subjektivitet i den viten som uttrykkes i interaksjon med andre. Slike grunnleggende menneskelige møter kan ikke kategoriseres, måles eller defineres uten at det går på bekostning av det som kjennetegner mennesker unike måte å vite på. Fra vi er født inngår vi i menneskelige relasjoner der vi vet om vi blir anerkjent, føler oss velkommen, blir ubekvemme og usikre. En slik dyp menneskelig viten lever og uttrykkes i kroppen, språket og viser seg for oss, også i undervisning.  «Letting the other be» skal ikke forstås som å ikke bry seg, snarere tvert imot; det betyr en dyp respekt for den enkelte students kroppslige væremåte, som det å trekke seg unna med blikket, ikke ha svar på et spørsmål, tenke på neste pause, og som en student uttrykte «jeg ligger alltid litt foran meg selv, det er vanskelig å være her og nå. Det å få innblikk i denne verdenen åpner for forståelse for studenten som menneske, og viser ut over læringsmål og vurderingskriterier.

Å skape mening gjennom å være sammen

Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

Undervisning forstått som interaksjon består i og av en kontinuerlig «spenning» mellom væremåtene «letting be» og den «enactive» gjøresiden. Hva er viktig med dette? Jo- den første del virker å være mer undervurdert og utematisert enn gjøresiden. Det vi har vi minst forskningsbasert kunnskap om, er kanskje det som er viktigst for kvaliteten i høyere utdanning, i alle fall på lang sikt og for utdanninger der studentene skal utdannes til   profesjoner som har med andre mennesker å gjøre, der det studenten selv erfarer i undervisningen, følelsene av engasjement, fjernhet og avstand eller å ikke forstå noe, virker i dem og får betydning for erfaringen av hvordan der kjennes å være i undervisningen. Disse helt vesentlige sider ved kvalitet i undervisning finner vi ikke i målinger. Det konkrete tilfelle, må vi selv oppleve, være i og vurdere hva vi lærte.

Godt kvalitetsarbeid krever forståelse av hva det er å være et menneske sammen med andre i kontinuerlige prosesser. Dessverre tyder mye på at stress og press både hos studenter og underviser kan gjøre dem fremmede overfor hverandre.  Det er det motsatte av det som er vår oppgave; å lære mennesker å stole på seg selv og andre, og tvile tilsvarende på at prediksjon og kontroll av kvalitet og kunnskap er det eneste blikk som har verdi. Verden er i endring og vi vet ikke hva morgendagen bringer. Det betyr at det vi har øyeblikket da vi kan være årvåkent tilstede med studentene og kjenne at hver gang vi går inn i klasserommet er nytt. Det er hverdagslig, men må tas på alvor og inn i språket, med andre ord trengs teoretisering om og fra erfaringer som ennå ikke har språk.

A være i bevegelsen mellom «letting be» og «enacting»

Ved å snakke mer om meningen i menneskelige møter og mindre om målinger kan vi skape engasjerte menneskelige situasjoner. Vi kan tenke om kvalitet i undervisning relatert til den subjektive og intersubjektive dialog sammen med tema for undervisningen. Som kroppslige subjektiviteter skaper vi samspill og vi «får oss selv tilbake» fra hva samspillet gjør med oss og skaper i oss. Kanskje det viktigste faglige bidrag kommer fram i studentenes liv om 20 år og ikke vises på noen barometer eller gjennomstrømmingstall. Hanne de Jaegher og hennes medforskere inspirerer oss til å være i bevegelsen mellom «letting be» og «enacting» – gjøren og inngripen. I livet som studenter og undervisere, er det å bygge på at vi beveger oss i og med en slik dialektikk helt nødvendig for å forstå kvalitet i høyere utdanning. Det er ikke predikerbart eller kontrollerbart. Det er interaffektivt, rytmisk og må teoretiseres for å bli gyldig kunnskap –

Referanser:

Fuchs T. & De Jaegher, H. (2009). Enactive Intersubjectivity: Participatory sense-making and mutual incorporationPhenomenology and the Cognitive Sciences, 8(4), 465–486.


[1] https://khrono.no/uio-utdanning-ntnu/professorer-slar-alarm-om-elendig-kvalitet-pa-studenter-og-universitet/216539

[2] Det å ha «Fokus på studentenes læring» er blant annet et av kriteriene i meritteringen av fremragende undervisere som nå foregår på universiteter og høgskoler.

[3] https://khrono.no/akademia-generasjon-depresjon-generasjon-prestasjon/generasjon-prestasjon-inntar-universitetene-eller-kanskje-ikke/274866

[4] https://www.forskerforum.no/skrot-powerpoint-bruk-tavla-og-ta-pauser/

[5] [5]https://khrono.no/akademia-generasjon-depresjon-generasjon-prestasjon/generasjon-prestasjon-inntar-universitetene-eller-kanskje-ikke/274866

[6] https://hannedejaegher.net/publications/

Kronikk: Siste nytt fra bekymringsbransjen

fra «Debatten» i NRK1 tirsdag 19.3.

Jeg har skrevet en kronikk på NRK Ytring om bloggerne overdriver sin egen betydning: https://www.nrk.no/ytring/siste-nytt-fra-bekymringsbransjen-1.14481445

Du kan lese hele her:

Siste nytt fra bekymringsbransjen

Bloggerne overdriver sin egen betydning. Man blir ikke syk av å lese en blogg.

Vi som leste bladet «Romantikk» da det var på topp, fikk del i noen ganske horrible kjønnsroller. Kanskje ble vi påvirket av det, men vi rista det av oss og gikk videre i livet.

Det gjør bloggfølgere antagelig også i dag. De endrer seg og går videre, uten at det å ha fulgt en blogger i perioder har ødelagt livene deres.

Snakket og bekymringene for at «følgerne» er som en statisk masse, er typisk i kroppspressdebatten. Premisset er at ingen forandres, går videre i sine liv og finner på noe annet enn å lese blogg.

Kroppspress-begrepet ser ut til å ha en magnetisk dragning på media.

Hvem tror for alvor at en «følger» ikke selv er et tenkende menneske? Det er ikke farlig å lese en blogg. Man blir heller ikke syk av det. Uansett hvor «ansvarlige» bloggere som Linnéa Myhre mener seg å være for konsekvensene av bloggingen, så må en stille spørsmål ved en forståelse som går ut fra at mennesker «påvirker» hverandre som om de var biljardkuler.

Overdreven betydning

I «Debatten» 19. mars var bekymringen for følgerne påfallende stor, og diskusjonen preget av bloggernes overdrevne forestillinger om egen betydning. Kroppspress høres mer ut som et virus som spres, enn som et sosialt fenomen, og det som er ment å bidra til en løsning, blir i stedet en del av problemet.

Når blogger Kristin Gjelsvik går ut mot Sophie Elise og gir henne en posisjon som «Norges farligste forbilde» er det grunn til å spørre hva som gis samfunnsmessig oppmerksomhet og hvem som gir bloggverdenen og influensere en er slik posisjon?

Jo, det er ministre, media og sponsorer og bekymringsbransjen. Selvbeskuelsesblikk, overdrivelse av egen innflytelse, en krangel om hvem som er verst, ønske å være «forbilder» og finne «ordentlige måter å snakke om komplekser på», har blitt en vei inn i ellers seriøse debattprogram. Kroppspress-begrepet sirkulerer i den offentlige samtalen og ser ut til å ha en magnetisk dragning på media.

Tvilsomme tall

Man kan jo spørre seg hvorfor redaksjonen i «Debatten» fant temaet så viktig og sensasjonelt at NRK ble talerør for «bloggeroppgjøret». Uansett trekkes vi enda en gang med inn i bloggernes forenklede verden, og alt kroppen er og handler om, er noen bestemte former for utseende.

Kroppspress høres mer ut som et virus, enn som et sosialt fenomen.

Programmet viste til høye tall om forekomst av «kroppspress», uten referanse til hvor tallene stammer fra. Problemet er at tallene om hvem som «lider» under kroppspress er basert på tvilsomme data.

Det finnes ikke god forskning på «kroppspress». Hva vites om de som følger? Er det virkelig disse ungdommene som er ekstremt sårbare? Hva med ungdom og andre mennesker som er virkelig syke, er på flukt, lever i fare, og lever i og med helt andre kropper, som har helt andre prosjekter i livet enn å operere rumpeballene?

Foreldrenes betydning

Utenfor bloggverdens forståelse av kroppen som utseende og visuelt objekt, eksisterer det en omfattende fagkunnskap som mediene overser.

I denne kunnskapen ses kroppen som vår egen eksistens og alt vi sanser, opplever og føler er ressurser for oss i livet, vi kan guides videre til å reflektere over hvordan kroppen brukes og leves slik den er.

Vi står fattige tilbake med deltagere som ikke kan tenke utover bloggsfæren.

I en svensk avhandling, skrevet av Kristina Holmqvist Gattario ved Göteborgs universitet, kommer det fram at ungdommer med et positivt forhold til egen kropp, har til én ting til felles: De har foreldre som ikke fokuserer på kropp og utseende.

Forskeren har fulgt 1000 svenske ungdommer, fra ulike sosiale lag, i elleve år. Hvert tredje år har de blitt spurt om sitt eget forhold til kropp og utseende. Ungdommene er opptatt av hva kroppen deres kan gjøre, framfor hvordan den ser ut.

Foreldrene drev selv ikke med kroppsmodifiserende praksiser, men fortalte sine barn at det viktigste er hvordan de er som mennesker, ikke et bestemt utseende. En tredje ting de tilfredse ungdommene har til felles, er at de hadde et bevisst og kritisk forhold til medias kroppsideal.

Glem utseendet, lev og bruk kroppen

Blogger-debatten holder først og fremst liv i at bloggerens univers deles i offentligheten som om det var en viktig begivenhet for alle. Bloggerne får bekreftet at de nok er uenige, men vil tross alt det beste, og de kan fortsette sin business.

Å invitere ungdom til reflektere over hva som er godt, behagelig og gir nytelse i livet hører vi lite om. Når kroppspress omtales slik, står vi fattige tilbake med deltagere som ikke kan tenke utover bloggsfæren og sin egen status.

Det er ikke farlig å lese en blogg.

Her er det ikke plass til gode kropper, og at visdommen våre kropper besitter burde være det primære utgangspunkt – ikke den billedlige kroppen i bloggverdenen.

Heldigvis finnes det et mangfold av menneskelige kropper med prosjekter der det å ta ansvar handler om omtanke og egenverdien til hver enkelt slik de er.

Kroppens visdom gjelder også for bloggerne. Bruk den!