Kroppspress igjen – nå også fra ministerhold

Skrevet av Gunn Engelsrud

 Du var kanskje ikke invitert, eller en av dem som ikke meldte deg på «rundebordsmøtet» den 5. juni. Vertskapet var likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp). Tema var kroppspresset mot barn og unge og «hvordan presset fra sosiale medier er krevende for mange barn og unge og kan føre til dårligere psykisk helse». De vil ha retningslinjer som kan motvirke kropppresset og de skriver at de vet (m.u) at flere unge enn tidligere sliter med psykiske problemer. De mener at mange utsettes for kroppspress i sosiale medier og får et usunt forhold til egen kropp, kosthold og trening og at kroppspress og kroppsbilde er sentralt for utvikling av blant annet spiseforstyrrelser. Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen sier «dette er en utvikling jeg er bekymret for».[1]

Invitasjonen var rettet mot annonsører, bloggere og influencere (påvirkere), bransjeorganisasjoner, offentlige myndigheter, politikere, ungdom og enkeltpersoner med engasjement for temaet. Altså var kommersielle krefter, politisk makt og både brukere og kunder var invitert.

De to ministerne skriver i invitasjon at de ønsker et møte om «hvordan vi sammen (m.u) kan styrke ungdommers trygghet og selvtillit for å motvirke kroppspress og annen uheldig påvirkning». Møtet hadde status som uformelt, men var høyt profilert i media, til og med Dagsrevyen var på besøk. På fellesarenaen skulle det skapes dialog mellom ministrene og bransjen, slik at de kunne finne «gode løsninger» for å styrke ungdommers trygghet og selvtillit». Ministerne er opptatt av samarbeid og at vi sammen skal gjøre noe gjøre med kroppspresset og det de oppfatter som uheldige sider ved bransjen. «Gode løsninger» er noe vi er sammen om skriver de og da er det viktig å ha bransjen med seg i arbeidet.

Nei takk til å møte ministere.

 

Faksmile regjerning.no

Mange av bloggerne takket nei til møtet[2]. Det er forståelig – det kan være de oppfattet det som å «bli kalt inn på teppet». De lever av å selge håp, drømmer og skjønnhet på sin måte. De er populære hos noen, men ikke hos alle. Både ungdom selv, Maya Hassan (18) på Si;D siden i Aftenposten 8. juni og Helene Sjeggestad i Aftenposten 9. juni[3]  vil ikke legge ansvaret på bloggerne. Det å være ung er til tider vanskelig, og Sjeggestad vil ikke ha en «generasjon med persilleblader». De må tåle at verden er mangfoldig og kjenne på det som er vanskelig. Det gjør ingen forskjell å regulere bloggerne, ikke ulikt aksjonen som ble satt i gang for en stund siden der alle ble oppfordret til å henge opp gule lapper med setninger som «vær stolt av deg selv», «du er flott» etc. for da også å motvirke kroppspress. Det er bra å si gode ting til hverandre, men hva med å stimulere til å tenke mer gjennom alle aksjonene som kommer og går?

«Når alle vennene hele tiden har psykiske problemer.»

Heldigvis bringer media også fram unge med en kritisk distanse til fremstillinger de to ministrene gir av ungdoms press og psykiske helse. En ung jente (jente 16) skriver på Aftenpostens Si;D sider[4] at «alle vennene snakker hele tiden og psykiske problemer». Hun sier det er en trend og at psykiske problemer kan være alt fra ikke å få en dyr veske til at det er for mye snø ute og at ungdom «helst vil ha sine egne psykiske problemer og at ingen vil bli motsagt». Jenta som skriver har problemer av en helt annen art og hun skriver innsiktsfullt at alvorlige problemer, det som virkelig er vanskelig i et liv, ikke kan omtales når «alt» som skjer i ungdoms hverdagsliv kommer i kategorien forferdelig. At det eksisterer en reell økning i psykiske plager (slik ministerne sier at de vet) avvises av forskerne Per Are Løkke og Birgit Nordtug[5]. De skriver at det vi får høre om som økninger av lidelser ikke er «grunnet i klinisk praksis eller teorier om ungdomsfasens naturlige kjennetegn, men i kjappe, selvrapporterte avkryssinger på skolebaserte spørreskjemaer (slik som hos Ungdata), eller telling av symptomer uten å undersøke konteksten de har oppstått i.»

Bloggernes tvetydige univers.

Bloggernes oppdrag kan forstås på flere måter og det finnes mange masteroppgaver og forskning som har analysert ulike sider ved fenomenet. Bloggere lever også i en samtid der de må balansere mellom normer for å både være opptatt av utseende, men ikke for opptatt av det, slik Karolina Dmitrow-Devold[6] får fram at «det å fremstå på en akkurat riktig måte i bloggen er en vanskelig balansegang: man skal være pen, men ikke fiksert på utseendet, positiv, men ikke falsk eller perfekt, engasjert og villig til å uttrykke meninger og følelser, men samtidig ikke ekshibisjonistisk» (sitert fra forskning.no). Slike motsetninger i bloggernes univers kan oppdages med et forskerblikk. Går vi til forskningen gis det ingen «gode løsninger» som vi sammen skulle kunne anvende for å «bekjempe kroppspress». I stedet gir ofte forskning innsikt i hvordan normer både følges, brytes og forhandles. Videre kan vi få øye på hva som skaper en suksessrik blogger, annonsørens sponsing, hva som fremheves, hva som utelates, talemåter, samt de refleksive og strategiske i måtene bloggerne velger å fremstille seg på. Ved å invitere ungdom inn i forskningens verden, lese analyser av bloggtekstene, er det mulig å ta stilling, også for ministerne.   

Det finnes mer enn det å ha varer å selge.

Det er i utgangspunktet fint at politikere vil møte mennesker som har antatt stor innflytelse over ungdom (tusenvis av følgere på Instagram osv), men hvorfor ikke la bloggeren også møte forskere, filosofer og kunstnere som kan gi dem motstand og andre perspektiver, reelle utfordringer og dilemammer å bryne seg på. Hvor er perspektivene som kan få fram andre tanker og spørsmål om tiden vi lever i, som handler om mer enn reklame for skjønnhetsprodukter? Helene Sjeggestad tror det er en forfeilet strategi å bruke energien på «å piske selvopptatte bloggere eller kontrollere en skjønnhetsindustri som smykker seg med å selge lykke i sprøyteform». Hun spør hva grunnen kan være til at de to statsrådene ønsker «å kontrollere avsender, ikke styrke mottager». Så hvorfor denne opptatthet av å regulere bloggerne? Å igangsette tiltak der bloggere skal følge «trafikkregler og standarder» blir fattig, lite og smått. Det utarmer vår forståelse av å være mennesker og det er det ikke verdt.

Bruk ressurser på noe annet enn abstrakt prat og bekymringer

 

Ungdom leser ikke bare blogg, de leser også filosofi, litteratur og historie og får øye på at det det finnes en verden utenfor selvbeskuelsen. Det finnes svært mye innsikt blant ungdom om at kroppen er langt mer enn «utseende og prestasjon». Dette «forsvinner» i debatten de to ministrene introduser. Ved at ministrene posisjonerer ungdom som om alle lider under at de er opptatt av kroppens utseende, underslår de det grunnleggende forhold ved at ungdom også lever et allerede etablert forhold til kroppen og verden. Heri ligger deres ressurser til å være langt mer enn objekter for blogging og skjønnhetsindustri. Hva med å snu hele problemstillingen: Vi ser bort ifra bloggerne og styrker tilbud og arenaer som lar ungdom være noen annet enn konsumenter av produkter. Til ministerne: Bruk ressurser på noe annet enn abstrakt prat og bekymringer. La ungdom styrke sine kunnskaper om mennesker som har levd før dem, som har hatt andre betingelser enn dem, måtte kjempe andre kamper for livene sine og sine medmennesker. Kort sagt: det ligger en stor mulighet i å dele erfaring og kunnskap uten den kommersielle logikken på slep.

 

[1] https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rundebordsmote-om-kroppspress/id2603631/

[2] https://www.minmote.no/#!/artikkel/24351160/linda-hofstad-helleland-inviterte-bloggere-til-kroppspressdebatt-veldig-mange-takket-nei

 

[3] https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/l10Pyy/Norge-trenger-ikke-en-generasjon-med-skjore-persilleblader–Helene-Skjeggestad

https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/gPGjma/Faren-min-tok-livet-sitt-da-jeg-var-liten-Det-blir-liksom-for-vanskelig-a-snakke-om

 

[5] https://forskning.no/meninger/kronikk/2018/05/fire-vrangforestillinger-om-ungdom-og-psykisk-helse

[6] https://www.inn.no/forskning/disputaser/disputerer-paa-jenter-som-blogger

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.